Η εταιρεία

Η ηγετική ομάδα της Oettli & Partners αποτελεί τη συνισταμένη της εμπειρίας και της γνώσης στον τομέα της μετάφρασης με συνεχή εξέλιξη και δραστηριοποίηση στο χώρο αυτό. Ιδρυτικό μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Μεταφραστικών Επιχειρήσεων και με συμμετοχή των μελών της σε συλλόγους μεταφραστών, η ομάδα αυτή αποτελεί την προσωποποίηση ενός σύγχρονου μεταφραστικού σχήματος με δυναμική παρουσία στη μετάφραση από τα γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά προς τα ελληνικά και αντίστροφα.

Το ευρύ και πλήρες δίκτυο συνεργατών που συγκροτείται από μεταφραστές με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένους συνεργάτες - επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων - σε συνδυασμό με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής, εξοπλισμού PC και Mac και λογισμικών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα, συμβάλλουν στην ταχύτερη διεκπεραίωση και στη μείωση του κόστους, παρέχοντας υψηλής ποιότητας μετάφραση με συνεπή ορολογία.

Η εταιρεία σας προσφέρει ολοκληρωμένες γλωσσικές υπηρεσίες. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνεται η μετάφραση, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της τεχνικής μετάφρασης. Εδώ χρησιμοποιούνται μεταφραστικά εργαλεία και τεχνολογία αιχμής προκειμένου να διασφαλιστεί η άριστη ποιότητα και ομοιογένεια της μετάφρασης και να μειωθεί ο χρόνος παράδοσης, κυρίως όταν πρόκειται για κείμενα μεγάλου όγκου.

Στη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας περιλαμβάνεται η αναθεώρηση και επιμέλεια των κειμένων ως αδιάσπαστο τμήμα κάθε μεταφραστικής εργασίας. Τις αμιγώς γλωσσικές υπηρεσίες μας συμπληρώνει και το Desktop Publishing, που δίνει τη δυνατότητα παράδοσης του μεταφρασμένου κειμένου στην ίδια μορφή με το αρχικό.

Ένας καινούριος τομέας που προστέθηκε στις υπηρεσίες μας είναι το Software και Web Localization. Πρόκειται για τη μετάφραση και προσαρμογή λογισμικών και ιστοσελίδων όπου η μεταφραστική εργασία συμπληρώνεται από εξειδικευμένες εργασίες software engineers και προγραμματιστών για τη διασφάλιση της λειτουργικότητάς τους.